.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.luxus-shop.sk

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov
 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu je www.luxus-shop.sk zo sídlom Okružná 97,06401 Stará Ľubovňa, vedená pod hlavičkou firmy Milan Šoltýs-MARM, IČO 10771212 zapísaný v Ž.R. Stará Ľubovňa ž. r. číslo 969/94

 1. Bankové účty:

  VUB: 701442602 / 0200
  IBAN: SK40 0200 0000 0007 0144 2602
  BIC: SUBASKBX
  ČSOB: 4008261537 / 7500
  IBAN: SK84 7500 0000 0040 0826 1537
  BIC: CEKOSKBX
  TATRA BANKA: 2629112199 / 1100
  IBAN: SK47 1100 0000 0026 2911 2199
  BIC: TATRSKBX

 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 2. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 4. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 12 v lehote 14 pracovných dní.

Článok II.
Cena
 
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka
 
 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.

Článok IV.
Platobné podmienky
 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

  2. platba pri osobnom prevzatí na predajni

  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet a to buď prevodom, alebo platbou debetnou alebo kreditnou kartou cez vstavaný internetový terminál v e-shope,

  4. platbu na základe darčekového poukazu.

 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  2. zľavu za opakovaný nákup,

  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.
Dodacia doba
 
 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

                                     a.      Slovenskej pošty,

                                     b.      kuriérskej spoločnosti,

                                     c.      osobne na zvolenej prevádzke v objednávke

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
 
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

  1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,50

  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4

 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

  1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,60

  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5

 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 4. Pri kúpe tovaru nad 50,-eur, poštovné kuriérom UPS alebo Slovenskou poštou v rámci Slovenska je ZDARMA. 

  (Platí to iba v prípade, ak si tovar necháte. Ak je tovar vrátený alebo neprebratý dovoľujeme si odrátať náklady podľa platných zákonov SR o e-shopoch a aktuálnych obchodných podmienkach e-shopu na poštovné a balné, ktoré nám boli vzniknuté)

 5. Tovar odosielaný do ČR alebo štátov EU to jest mimo Slovenska je možné zaplatiť jedine vopred prevodom na účet, alebo kartou VISA, VISA Elektron, MasterCart, Maestro a to cez chránený platobný terminál Tatra-banky implementovaný v našom e-shope:

  Pri platbe vopred na bankový účet, alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné do ČR alebo štátov EU to jest mimo Slovenska účtujeme za poštovné a balné 8,50-€

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
 
 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII.
Storno objednávky


 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu
 
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy doručil osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo túto žiadosť odovzdal na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a poslať spolu s tovarom na našu adresu www.luxus-shop.sk Milan Šoltýs-MARM Okružná 97,06401 Stará Ľubovňa,

   

Alebo priamo na stránke www.luxus-shop.sk vo vašom zákazníckom účte po vypísaní žiadosti o vrátení tovaru, a už iba stačí odoslať samotný tovar na hore uvedenú adresu.

 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 2. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.

 3. Pri objednaní tovaru na objednávku si predávajúci vyhradzuje právo:
  Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a mi ich nemáme šancu ďalej predať.

 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 6. Pri vrátení peňazí si vyhradzujeme právo na skryté náklady podľa spôsobu doručenia tovaru. To znamená, ak továr bol kúpený v hodnote nad 50 €, poštovné je zdarma iba vtedy, ak daný tovar si zákazník nechá. Ak tovar vracia, vyhradzujeme si právo na odpočítanie poštovného podľa spôsobu doručenia tovaru. (vrátenie peňazí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet).
 
 
Článok X.
Reklamácia, vrátenie tovaru
 1. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 2. Kupujúci má garanciu vrátenia peňazí po dobu 14 dní ak nebude spokojný s dodaným tovarom. Po uplynutí 14 dňovej lehoty zaniká nárok na vrátenie peňazí. Pri vrátení tovaru musí byť tovar riadne zabalený, nepoškodený, nepoužitý a odoslaný na adresu predávajúceho. Odoslaný musí byť najneskôr v 10. deň odo dňa prijatia tovaru od predávajúceho. Kupujúci odosiela tovar na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa, kedy mu bude doručený nepoškodený tovar a to po odčítaní nákladov, ktoré vznikly predávajúcenu za prepravné a balné.

 3. Záruka sa nevzťahuje na:

  vady zapríčinené nešetrným používaním,

  nesprávnym použitím výrobku,

  mechanickým poškodením.

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán
 
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketinové účely.

Článok XIII.
Zmluvná pokuta
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzky k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohach) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákon č. 250/2007 Z.z., Zákon č. 102/2014 Z.z., Zákon č. 122/2013 Z.z. Zákon č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákonč. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.novembra.2007

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel. č.: 051/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop